Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 5, 2012
Image Size
2.1 MB
Resolution
2093×1625
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
995 (1 today)
Favourites
106 (who?)
Comments
20
Downloads
26
×
Mononoke by Mimoru-chan Mononoke by Mimoru-chan
THIS ANIME IS SOOOOOOOO AMAZING ~~~!!! XD
KUSURIURI-SAN AND HYPER-SAN ARE SOOO HOT ~!! :icontearplz:

---------

Xong rồi....*run run*...cuối cng cũng vẽ xong rồi *m mặt khc*....lết bức ny xong tự nhin muốn tự sướng qu Ọ v Ọ
Chời ơi dạo ny ghiền anh Bn thuốc gh lun ~
C ai ghiền anh k? Vo đ chung vs tui với :icontearplz:
Add a Comment:
 
:iconhanhyunsun:
hanhyunsun Featured By Owner Nov 14, 2012  Student Artist
oh bạn thư phải hơm
Reply
:iconmimoru-chan:
Mimoru-chan Featured By Owner Nov 15, 2012  Student Digital Artist
Ớ..Thư nào bạn? Hêm phải, mình là Ru OvO
Reply
:iconhanhyunsun:
hanhyunsun Featured By Owner Nov 21, 2012  Student Artist
no no ý mình là bạn là bạn của thư fải hem :)
Reply
:iconmimoru-chan:
Mimoru-chan Featured By Owner Nov 21, 2012  Student Digital Artist
Thư nào nhể? :3
Reply
:iconhanhyunsun:
hanhyunsun Featured By Owner Nov 21, 2012  Student Artist
uầy anh thư ấy hay còn dk gọi là tsuki shieru
Reply
:iconmimoru-chan:
Mimoru-chan Featured By Owner Nov 22, 2012  Student Digital Artist
à ừ bạn Tsu á, có biết....Tsu tên Thư á O w O
Reply
:iconhanhyunsun:
hanhyunsun Featured By Owner Nov 25, 2012  Student Artist
hế hế uk chứ ru hông bik ak ^^
Reply
:iconmimoru-chan:
Mimoru-chan Featured By Owner Nov 25, 2012  Student Digital Artist
Ko :iconmingplz:
Reply
(1 Reply)
:iconxi-jie:
Xi-Jie Featured By Owner Oct 6, 2012  Hobbyist Digital Artist
Lovely!
Reply
:iconmimoru-chan:
Mimoru-chan Featured By Owner Oct 6, 2012  Student Digital Artist
Arigatou :)
Reply
Add a Comment: